آبکاری فلزات آهنگری و جوشکاری و تراشکاری

آبکاری فلزات-آبکاری طلا-آبکاری کروم-آبکاری پلاستیک- دستگاه تراشکاری

آبکاری فلزات آهنگری و جوشکاری و تراشکاری

آبکاری فلزات-آبکاری طلا-آبکاری کروم-آبکاری پلاستیک- دستگاه تراشکاری

  • ۰
  • ۰

پایان نامه gl/l (1217)

نحوه برخورد با متخلف:

در حالی که مامور وسیله خود را در محل مناسب پارک کرده از سمت راننده به وسیله نزدیک شده و با راننده سلام و احوالپرسی نماید و به خاطر توجه به ایست تشکر کند.

با ادب و قاطعیت از راننده گواهینامه رانندگی و سایر مدارک تقاضا شود.

قبح خلاف راننده به او تفهیم شود و از مذاکرات طولانی با راننده متخلف پرهیز گردد.

سپس اقدامات لازم جهت صدور اخطاریه سریعاً انجام پذیرد.

سعی شود از ایجاد ترافیک و مزاحمت برای دیگر وسایل نقلیه خودداری شود.

با قاطعیت و مهارت در انجام وظیفه خود کوشا باشد
وظایف مامور راهنمایی و رانندگی:

برقراری نظم عبور و مرور و ایجاد تسهیلات در رفت و آمد وسایل نقلیه و عابرین پیاده

گشت زنی و رفع تراکم و انسداد در معابر حوزه استحفاظی و هدایت رانندگان در جهت عبور از مسیر صحیح

گزارش موارد مهم و قابل توجه ترافیکی به رده بالاتر

تهیه گزارش اولیه تصادف خسارتی ( کمک کارشناس تصادف) وارائه آن به کارشناس تصادفات برحسب ضرورت برابر دستورالعمل های صادره

اعلام به موقع وقوع تصادفات منجر به فوت و حرج به پاسگاه راهدار یا پلیس راه یا کارشناس تصادفات و نگهداری صحنه تا حضور کارشناس تصادفات.

ارائه پیشنهادات سازنده به رده بالاتر (پلیس راهنمایی و رانندگی) در جهت برقراری امنیت ترافیکی و تسهیل عبور ومرور
تصادفات:
تصادفات رانندگی سه نوع اند: تصادفات منجر به فوت، تصادفات منجر به جرح و تصادفاتی که منجر به خسارت مالی می گردند.

تصادفات منجر به خسارت سازشی:

به تصادفاتی اطلاق می شود که رانندگان در صحنه تصادف با هم سازش نمایند. این کار با داشتن کارت بیمه شخص ثالث، کم هزینه بوده ضرر و زیان، با میانجیگری افراد حاضر، دریافت وجه نقدی بابت خسارت، قبول هزینه تعمیرگاه، و لوازم مورد نیاز و یا عوامل دیگر، به سازش منجر شود.

تصادفات منجر به خسارت مالی غیر سازشی: کلیه تصادفاتی که منجر به خسارت چه سبک و چه سنگین گردد و رانندگان با هم در محل سازش ننمایند. در این حالت گزارشی تنظیم و کروکی محل تصادف نیز به طور دقیق ترسیم می گردد. ضمناً کروکیها درباره تصادفات منجر به فوت و حرج نیز تنظیم می گردد.

وظایف کارشناسان تصادف: کارشناس تصادف برای بررسی تصادف وظایف سه گانه ای دارد:

الف: قبل از حرکت به محل تصادف

ب: در حال حرکت به سمت محل تصادف

ج: در محل تصادف

قبل از حرکت به محل تصادف:

کارشناس تصادفات می باید قبل از حرکت اطلاعاتی را کسب نماید از قبیل

اطلاع از صحت و سقم تصادف

محل دقیق تصادف

نوع تصادف

وضعیت ترافیک مسیری که به محل تصادف ختم می شود.

هماهنگی با پاسگاه مربوطه

چنانچه به وسایل امدادی نیاز باشد مانند آمبولانس و جرثقیل و … اقدام کند

آیا راننده یا رانندگان وسایل نقلیه ی تصادفی متواری شده اند
ب: در حال حرکت به طرف صحنه تصادف:
1- حرکت سریع ولی با احتیاط به محل تصادف

2- هماهنگی با پاسگاه ( اگر قبل از حرکت به پاسگاه نتوان هماهنگی و تماس برقرار کند در حال حرکت انجام می شود)

3- انتخاب مسیر حرکت با توجه به ترافیک و نزدیکی به محل حادثه

4- بازدید وسایل نقلیه ای که از روبروی می آیند ( از نظر راننده متواری)

ج: وظایف کارشناسان در محل تصادف»

1- انتخاب محل مناسب جهت توقف وسیله

2- بررسی سریع در مورد خطرات آتش سوزی در صحنه تصادف

3- کمک به اعزام مجروحین به بیمارستان

4- متفرق نمودن کسانی که در محل ازدحام نموده اند

5- بررسی دقیق از صحنه تصادف با منظور انجام وظیفه مطابق ماده 2 قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

6- جمع آوری صحنه تصادف

7- نگهداری و مراقبت از اموال اشخاص تصادف دیده تا حضور ماموران پاسگاههای انتظامی (کلانتری ها)

8- عادی سازی ترافیک و کنترل عبور و مرور در محل تصادف

9- استماع اظهارات شهود

10- تهیه و تنظیم گزارش های مربوط

وظایف درجه داران در تصادفات:

درجه داران که به صورت پیاده یا گشتی انجام وظیفه می نمایند، وظایفی دارند:

وظایف آنان در مورد تصادفات قتلی می باید سریعا به پاسگاه و رده بالاتر اعلام گردد و سپس صحنه تصادفات را تا حضور کارشناس تصادف حفظ و رفت و آمد را کنترل کرده و دقت نمود که آثار صحنه تصادف بر اثر عبور و مرو و ازدحام از بین نرود
در مورد تصادفات منجر به حرج، اولین وظیفه این است که مجروح با مجروحین را از طریق وسایل نقلیه عبوری یا امدادی به بیمارستان اعزام کرد، و بقیه موارد ما نند تصادفات قتلی است.
ضمناً باید توجه داشت که نباید برای اعزام مجروح محل تصادف را ترک نمود و پس ازحضور کارشناس مربوطه همه گونه همکاری لازم را انجام دهد.

در مورد تصادفات خسارتی، مامور انتظامی، که فاقد مجوز لازم برای رسیدگی به تصادفات است برابر ماده 79 آئین نامه راهنمایی و رانندگی اگر وسیله امکان حرکت داشت آن را در نزدیکترین محلی که سد معبر نگردد برای رسیدگی و معاینه متوقف سازد و پس از حضور افسر کارشناس تصادف در محلی، اطلاعات بدست آمده در محل تصادف و مشاهدات خود را به وی اعلام نماید و مراقب باشد که بر اثر این تصادف، تراکمی رخ ندهد و یا تا حد امکان به تخلیه محل و عادی سازی ترافیک اقدام نماید.

شرایط انتخاب محل صحیح برای پارک:

انتخاب محل پارک وسیله نقلیه در صحنه تصادف یا امثال آن دارای شرایطی است که رعایت آن بسیار ضروری است و به شرح ذیل است:

باعث مزاحمت و کندی ترافیک نشود

مسائل مربوط به حفاظت خودرو رعایت گردد

فاصله وسیله تا محل تصادف به قدری باشد که در صورت لزوم از امکانات مخابراتی آن مانند چراغ، چراغ گردان و بلندگو و بی سیم بتوان استفاده کرد.

به هیچ وجه وسیله دور از چشم نباید قرار داشته باشد ولی اگر به عللی مامور بررسی کنند تصادف مجبور به دور شدن از وسیله شد بهتر است که برای مراقبت از آن از افراد مورد اعتماد محل نیز استفاده شود.

وظایف ماموران در قبال وسیله ها:

پس از اتمام بررسی صحنه تصادف نظر به این که افسر کارشناس تصادفات برای اظهار نظر کلی پیرامون تصادف و تهیه و تنظیم گزارش تصادف علاوه بر دریافت گزارش اولیه تصادف و مدارک مربوط به رانندگان و وسیله ها نیاز به رویت وسیله نیز دارد تا با توجه به علایم حاصل از تصادف روی وسیله ها و همچنین تعیین دقیق نقاط آسیب دیده از روی وسیله ها بررسی هایی نیز انجام دهد تا پس از اطمینان از صحت و سقم تصادف و این که علت اصلی آن را به دست آورد، گزارش مربوط را تنظیم نماید.

پس ضرورت دارد که افسر کارشناس تصادف وسیله های تصادفی را نیز ببیند، برای این کار دو حالت وجود دارد این که وسیله ها قابل حرکت هستند و یا هر دو یا یکی از آنها غیر قابل حرکت می باشد. که در این دو حالت ماموران با شرح ذیل عمل می نمایند.

الف: اگر هر دو وسیله قابل حرکت باشند:

اگر هر دو وسیله قابل حرکت باشند و مدارک راننده مقصر نیز کامل باشد و خسارت وارده به غیر مقصر کمتر از حد میزان پرداخت بیمه باشد مامور شخصا طرفین را به پاسگاه هدایت و در غیر این صورت مدارک مربوطه را از هر دو نفر اخذ و پس از ثبت موارد مربوط به تصادف، آنان را به پاسگاه اعزام تا در موعد معینی حاضر باشند و سپس خود شخصا مدارک مربوطه را به همراه گزارش اولیه تصادف به افسر کارشناس تحویل دهد

ب: اگر وسیله ها یا یکی از آنها غیر قابل حرکت باشد:

اگر یک یا هر دو وسیله غیر قابل حرکت باشند با هماهنگی پاسگاه مربوطه به موسسات امدادی جرثقیل اعدام تا سریعا در محل حاضر تا نسبت به گسیل کردن وسیله های خسارتی غیر قابل حرکت به محل پارکینگ اختصاصی این قبیل وسایل اقدام نماید ودر این حال مامور نباید صحنه تصادف را ترک کند تا محل از وسیله نقلیه تصادفی تخلیه گردد و مامور باید هر گونه اقدامی که برای جلوگیری از تراکم و امنیت ترافیکی لازم است انجام دهد.

وظیفه ماموران در قبال وسایلی که موجب سد معبر شده اند:

اطمینان از وقوع راهبندان و تراکم و این که چه عاملی یا چه وسیله ای باعث این تراکم شده

حرکت سریع به سوی محل تراکم ولی توام با رعایت مقررات و با احتیاط

با توجه به عامل راهبندان در صورت لزوم تقاضای جرثقیل و عوامل کمکی نماید.

توقف وسیله خود را محل مناسب

بررسی این که علت راهبندان چیست؟

اگر وسیله سبک باشد آن را به کمک مردم و راننده مربوط از سطح راه خارج و به عادی سازی ترافیک اقدام نماید.

اگر راننده در حال تعویض چرخ باشد، باید به او کمک کرد تا چرخ را سریعا تعویض نماید

اگر باری از وسیله سقوط کرده باشد در این حال مامور ضمن کنترل ترافیک با همکاری عوامل محلی یا کمکی و مالک بار راننده وسیله نسبت به جابه جایی و کنار زدن بار اقدام کند.چنین مواقعی باید توجه داشت که این عمل مانعی برای ترافیک ایجاد نکرده و در ضمن حتی الامکان باعث خسارت مالی بیشتر نگردد. پس از اتمام این امور ضمن اعمال مقررات قانونی آموزشهای مربوط نیز داده شود.
رسیدگی به تخلفات رانندگی:
برای اعمال مقررات قانونی و رسیدگی به تخلفاتی مختلف دو گونه اقدام صورت می گیرد.

الف: اعزام به دادگاه

ب: صدور برگ اخطاریه

الف: موارد اعزام به دادگاه: براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای رسیدگی و اعمال مقررات قانونی در مورد تعداد زیادی از تخلفات رانندگی دادگاه حکم می نماید که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

راننده ای که دارای گواهینامه غیر مجاز باشد

راننده ای که فاقد گواهینامه باشد

راننده ای که حین رانندگی مست باشد

مالک وسیله نقلیه ای که اتومبیل خود را در اختیار شخص فاقد گواهینامه قرار دهد و بعنوان معاونت در جرم

مالک اتومبیلی که وسیله نقلیه خود را برای رانندگی در اختیار فردی که دارای گواهینامه غیر مجاز است قرار دهد

وسیله نقلیه مسروقه باشد

راننده ای که در انظار عمومی مرتکب عمل منافی عفت شود

تعلیم دهندگان رانندگی غیر مجاز به عنوان معاونت در جرم

هرگاه با وسیله نقلیه کالای قاچاق یا مواد مخدر حمل شود.

چگونگی تنظیم اخطاریه ها:

عاملین اجرا در نوشتن اخطاریه باید نهایت دقت را به عمل آورند از هر گونه خط خوردگی و تراشیدگی اخطاریه که موجب ابطال آن می شود، جدا پرهیز و اطلاعات مندرج در آن را به طور خوانا تکمیل کنند.

در صورت باطل شدن اخطاریه ای مراتب را به پاسگاه مربوطه با پیوست نسخه های اخطاریه گزارش نمایند.

عامل صدور اخطاریه باید اطلاعات مندرج در اخطاریه را به طور کامل و خوانا تکمیل نماید و پس از مشخص شدن نحوه ابلاغ ( الصاقی، تسلیمی، دوبرگی، خوداری)
داشتن پیوستی، مشخصات کامل خود را به طور واضح در محل مربوطه نوشته و با ذکر کد خود ذیل آن را امضا نماید.

عامل صدور اخطاریه باید توجه داشته باشد که شماره حساب و نام شعبه بانک ملی محل واریز وجه در اخطاریه به وضوح ثبت گردیده باشد، و اخطاریه های صادره، به وسیله معاونت یا رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه انتظامی تایید شود.

چون نوع کاغذ اخطاریه ها از کاغذ کاربن تهیه شده به منظور جلوگیری از خراب شدن نسخه های دیگر اخطاریه ماموران اجرایی سعی نمایند هنگام صدور، یک برگ مقوا یا مانند آن زیر نسخه ای مشغول نوشتن آن می باشند بگذارند.

عاملین صدور اخطاریه به هنگام ثبت شماره و وسیله نقلیه راننده متخلف جهت جلوگیری از اشتباه باید دقت نمایند همچنین نباید به صرف اظهار شماره وسیله نقلیه توسط راننده نسبت به درج آن در اخطاریه اقدام کنند، بلکه باید پس از مطابقت با شماره اتومبیل و در صورت لزوم رویت کارت شناسایی خودرو نسبت به ثبت شماره در برگ اخطاریه اقدام کنند تا خدای نکرده موجب تضییع حق دیگران و رهایی متخلفین حرفه ای نشود، که این امر پیگرد قانونی دارد.
یادآوری 1: اخذ گواهینامه رانندگی متخلف و پیوست و ارسال نمودن آن به پاسگاه و از آنجا به واحد اجرائیات، در 9 مورد تخلف مذکور در ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی با تخلفات رانندگی به شرح ذیل به عمل می آید:

سبقت غیر مجاز

سرعت غیر مجاز

تجاوز به چپ

عبور از جهت و مسیر ممنوع

عدم رعایت حق تقدم

نقص فنی

عبور از چراغ قرمز

عدم توجه به فرمان پلیس راهنمایی

دور زدن در نقاط غیر مجاز
یادآوری 2- از الصاق فتوکپی گواهینامه و سایر مدارک راننده از قبیل کارت شناسایی و دفترچه مالکیت، بیمه شخص ثالث و سایر مدارک به برگ جریمه خودداری گردد و تنها در 9 مورد مذکور در ماده 10 آئین اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی فقط گواهینامه راننده متخلف ضمیمه برگ جریمه می گردد.
یادآوری 3: رانندگان متخلف مندرج در ماده 10 چنانچه گواهینامه خود را ارائه نکنند و محرز شود که فاقد گواهینامه هستند به یگان های انتظامی جهت پیگرد قانونی معرفی شوند و اگر راننده ای گواهینامه همراه نداشت به طرق مقتضی نسبت به صحت ادعای او اقدام و مشخصات راننده در برگ اخطاریه درج گردد.

یادآوری 4: چنانچه پس از تنظیم اخطاریه و تسلیم آن به راننده متخلف، مشارالیه برگ اخطاریه را معدوم نماید کافی است مامور اجرا مورد را در برگ دوم اخطاریه درج کند.

یادآوری 5: برگهای اخطاریه دارای شماره سریال می باشند و باید به ترتیب شماره، سلسل نوشته شوند و اگر احیانا از اوراق مزبور از قلم افتاد و مامور اجرا دو برگ آن را به ضمیمه گزارشی به پاسگاه اعلام نمود تا از آن طریق به واحد اجرائیات مربوطه ارسال شود مامور اجرا مجاز نمی باشد پس از صدور برگ های بعدی بسته اخطاریه نسبت به تنظیم برگ از قلم افتاده اقدام نماید.

وظیفه ماموران در قبال وسایل نقلیه:

وسایل نقلیه ای که رانندگان آنها مست، یا دارای گواهینامه غیر مجاز باشند و راننده ای که باید با عینک رانندگی کند ولی از آن استفاده نمی کند، وسیله ای که دارای عیب و نقص فنی است و وسایل نقلیه که موقتی است ماموران اجرایی می توانند آن ها را از ادامه حرکت بازدارند در صورتی که مالک یا بخواهد از راننده مجاز دیگری ( به جز مورد سرقت و نقص فنی) استفاده نماید مانعی ندارد.

در مورد وسایل نقلیه ای که دارای نقایص فنی هستند ضمن فک نمودن پلاک ها وسیله نقلیه به تعمیرگاه و پس از رفع نقص و تائید افسر کارشناس فنی پلاکها مسترد خواهد شد.

نکته:

مرور زمان و جریمه نقدی:

در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه به ما خذ دو برابر پرداخت نمایند.

نحوه انجام وظیفه ماموران در قبال بعضی تخلفات:

بعضی از تخلفات رانندگی علاوه بر صدور اخطاریه باید از ادامه حرکت وسیله نقلیه نیز جلوگیری شود، توقف وسیله نقلیه چون، در معابر تراکم ترافیکی ایجاد می کند به این منظور فرمانده هر پاسگاه باید از قبل پارکینگ هایی تدارک دیده باشد تا وسایل نقلیه متوقف شده به آنجا منتقل شود.

نحوه هدایت وسایط نقلیه رانندگان متخلف به پارکینگ:

نکاتی چند پیرامون نحوه هدایت وسایل نقلیه توفیقی قابل اهمیت است و عدم آگاهی از انها سبب وجود برخی مشکلات می شود. اگر ا راننده مدارکی اخذ گردد که خود شخصا وسیله نقلیه اش را به پارکینگ هدایت نماید این احتمال وجود دارد که راننده وسیله اش را به آنجا نبرد و در نتیجه باعث اتلاف وقت ماموران شود. از آن گذشته امکان دارد مواردی را که به دلیل آن وسیله باید متوقف شود در این بازه زمانی برطرف نماید، که در نتیجه ممکن است مشکلات قضائی ایجاد کند پس از لازم است به شرح عمل گردد:

اخذ مدارک رانندگی مربوطه از راننده

هدایت وسیله به پارکینگ توسط مامور پیاده گشتی
یادآوری:
اگر وسیله توسط مامور مستقر در تقاطع به پارکینگ هدایت شود لازم است که یکی از ماموران گشتی درمحل تقاطع تا مراجعه وی انجام وظیفه نماید یا اینکه مامور پیاده گشتی این کار را انجام دهد.

تحویل وسیله به پارکینگ و اخذ رسید مربوطه:
یادآوری: اگر وسیله به پارکینگ مجاز که قبلاً توسط پلیس راهنمایی مشخص گردیده است تحویل شود مراتب در دفتر پارکینگ مربوطه سابقه می خورد و این سابقه و ساعت ورود و شماره و نوع و رنگ وسیله و نوع خلاف، نام مامور توقیف و محل تخلف می باشد.

نقص فنی چیست؟

نقص فنی برابر تبصره 1 ماده 10 آئین نامه اجرای قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 17 خرداد ماه سال 1350 عبارت است از:

نداشتن چراغ های جلو و عقب وسیله

نا میزان بودن چرخهای جلو یا فرمان

حساس و میزان نبودن ترمز پایی

نداشتن آج در سطح اتکا لاستیک چرخ

نداشتن برف پاک کن در مواقع بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان

دود کردن وسیله نقلیه
پس از آشنایی با موارد نقص فنی، ماموران در قبال مشاهده وسایط نقلیه ای که دارای عیب و نقص فنی هستند برابر تبصره 2 ماده 10 آئین نامه مزبور به شرح ذیل رفتار نمایند.

متوقف کردن وسیله نقلیه

اخذ پلاک های وسیله به همراه مدارک رانندگی

اعزام خودرو به تعمیرگاه جهت رفع نقص

پس از رفع نقص و تائید افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی استرداد پلاکها

ثبت در دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه پاسگاه هنگام توقف و ترخیص وسیله
موارد متوقف کردن وسیله ( موارد توقیف وسیله نقلیه هنگام وقوع تخلف) عبارتند از:

عدم استفاده از عینک توسط راننده ای که در گواهینامه او استفاده از عینک تاکید شده باشد

داشتن نقص فنی در وسیله نقلیه

نداشتن گواهینامه یا غیر مجاز بودن گواهینامه راننده وسیله نقلیه

رانندگی در حال مستی

حمل مواد مخدر و یا کالای قاچاق با وسیله نقلیه

عدم رعایت مقررات حمل بار

وسیله نقلیه مسروقه

وسیله نقلیه ایی که فاقد پلاک و یا از پلاک غیر مجاز استفاده کرده باشد.

علایم عمودی بر دو قسم است:

الف: چراغ های راهنمایی

ب: تابلوهای راهنمایی

علایم عمودی:

الف- انواع چراغ های راهنمائی:

چراغ راهنما برای تنظیم عبور و مرور در تقاطع ها

چراغ معلق

چراغ راهنما مجهز به دتکتور

چراغ موقت

چراغ عابر پیاده
ب: انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی:

تابلوهای اعلام خطر

تابلوهای حکم کننده یا بازدارنده

تابلوهای اخباری

تابلوهای اختصاصی
علایم افقی: علایم افقی شامل خط کشی ها – میخ های چشم گربه ای، نوشته ها و تصاویر است
انواع خط کشی:

خط کشی کلا بر دو نوع است: 1- خط کشی طولی 2- خط کشی عرضی

خط کشی طولی: در طول جاده یا خیابان ها رسم می شود که شامل خط ممتد و خط مقطع است
الف: خط ممتد عبارت است از خط ممتد محور، خط ممتد ممانعت از مانور در حریم تقاطع، خط ممتد ایستگاهها و پارکینگ ها، خط ممتد حاشیه ها، برای هدایت، مسیر وسایل نقلیه.
ب: خط مقطع: خطوطی هستند که در وسط جاده یا خیابان رسم می شود و به صورت بریده بریده می باشد.

خط کشی عرضی: این نوع خط کشی در عرض جاده یا خیابان رسم می شود و به شرح ذیل است:
الف: خط کشی عابر پیاده
ب: خط است در نزدیکی تقاطع ها

ج: خطوط پارکینگ مورب

دارندگان گواهینامه برای رانندگان مبتدی:

رانندگان مبتدی ( در هر سنی که باشند) به نظر می رسد که بیشتر از رانندگان حرفه ای و با تجربه درگیر ترافیک می شوند. در واقع از هر 5 راننده مبتدی یکی راننده با توجه به 2 سال تجربه در خیابان دچار تصادف و ترافیک سخت می شوند. طی این کتابچه یکسری راهنمایی ارائه می شود که رانندگان مبتدی بتدریج تجربه کافی و لازم را بدست می آورند به خصوص برای شرایطی که باعث می شود که آنها کمتر تحت فشار و ریسک کردن باشند. رانندگان به گروههای مختلفی تقسیم می شوند آن هایی که قبل از میلاد رانندگی می کنند در مرحله GLP قرار دارند. آنهایی که گواهینامه کامل (1و2) را دارند ولی کمتر از 18 ماه سابقه رانندگی دارند در گروه مبتدیان قرار دارند. معمولا رانندگان برای داشتن تجربه تعداد روزهای رانندگیشان، اعتباری دریافت می کنند و باید برای روزهای باقیمانده جبران کنند. موقعی که رانندگان تجربه های خواسته شده را کسب کردند و جدول مربوطه را کامل کردند آنها مجاز هستند که امتحان جاده را بدهند که به آنها اجازه می دهد وارد مرحله GLP شوند.

6 مرحله برای دارندگان گواهینامه:

1- کتابهای Road sense ( تشخیص جاده) برای رانندگان و دوچرخه سواران و موتورسواران را بگیرید و بخوانید

از دفتر آموزش رانندگی ICBC دیدن کنید و کتاب راهنمای رانندگی مجانی دریافت کنید. اگر گواهینامه وسایل مسافری را می خواهید از کتاب مربوطه دیدن کنید.

اگر برای بخش دارندگان گواهینامه موتورسیکلت فعالیت دارید کتاب Roadsense برای موتورسواران را احتیاج دارید. این کتاب شامل همه اطلاعات مربوطه می باشد که شما برای بخش امتحان حتما به آن نیاز دارید.

همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت زیر بروید و همه چیز را چک کنید:

www.icbc.com

گواهینامه رانندگان ( دانش آموختگان رانندگی) را بگیرید.
برای درخواست این گواهینامه از دفتر آموزش رانندگی icbc دیدن کنید. شما باید حداقل 16 سال سن داشته باشید. اگر زیر 19 سال باشید پدر و مادر و یا والدین قانونی شما باید برای امضای فرم درخواست شما اقدام کنند.
3- مرحله آموزش را کامل کنید.

هنگامیکه گواهینامه تان را دریافت می کنید، باید با یک ناظر ( که گاهی وقتها کمک راننده نامیده می شود) رانندگی کنید. ناظر شما باید حداقل 19 سال داشته باشد و گواهینامه معتبر 1و2و3و4ویا 5 را داشته باشد.

اگر شما موتور سیکلت می رانید. ناظر شما باید حداقل 19 سال داشته باشد و گواهینامه معتبر 6 را داشته باشد.

امتحان خیابان کلاس 7و8 را بدهید.
بعد از تمرین حداقل دوره لازم، می توانید در کلاس 7 شرکت کنید ( وسایل نقلیه مسافری) یا در کلاس 8 ( موتورسیکلت) در امتحان جاده شرکت کنید. هنگامیکه در امتحان موفق شدید برای شما گواهینامه مبتدی صادر می شود و شما به دوره مبتدی وارد می شوید.

مرحله مبتدی را کامل کنید.
در این مرحله شما می توانید بدون ناظر رانندگی کنید ولی بعضی از محدودیت ها را خواهید داشت.

درامتحان جاده کلاس 5 یا کلاس 6 شرکت کنید
در اواخر مرحله مبتدی، می توانید در کلاس 5 یا کلاس 6 در تست مربوطه شرکت کنید زمانیکه در امتحان موفق شدید، برای شما گواهینامه کامل ممتاز صادر می شود.
آموزش رانندگی:

زمانیکه شما حاضر به آموزش رانندگی هستید، باید این آموزش را یکی از اعضای خانواده تان، دوستتان، و یا یک برنامه آموزشی حرفه ای رانندگی بگیرد. یا اینکه از آموزش دهندگان حرفه ای و غیر حرفه ای استفاده کنید. در اینجا، اطلاعاتی وجود دارد که بهتر می توانید تصمیم بگیرید.

آموزش از طریق ناظر:

هنگامیکه گواهینامه خود را دریافت کردید، می توانید اشتراک مجله Tuning up ( تنظیم موتور) را به طور سالیانه مجانی دریافت کنید. اگر می خواهید توسط یک دوست یا یکی از اعضای خانواده آموزش ببینید از این مجله نیز استفاده کنید.

در آخر متوجه خواهید شد که این اطلاعات چقدر کابردی و موثر بوده اند.

استفاده از دستور العمل های حرفه ای:

ICBC با خیلی از مراکز آموزشی برای گسترش استانداردهای رانندگی همکاری کرده است و خیلی از مراکز آموزش رانندگی از این استانداردها استفاده می کنند

اگر موفق شدید به طور کامل دوره اموزش رانندگی ICBC را بگذارنید می توانید با کم کردن 3 ماده برای دوره آموزشی اقدام کنید.

دانش آموزان دبیرستانی که با موفقیت بتوانند دوره ICBC را بگذرانند از اعتبار 11 برخوردار می شوند.

توقعاتی که از دستورالعمل ها حرفه ای دارید:

موارد زیر را در نظر بگیرید موقعیکه می خواهید مدرسه آموزش رانندگی تان را انتخاب کنید:

توقع داشته باشید که همه موارد زیر را در آنجا بیابید:

یک کپی از خلاصه دوره در آن مرکز آموزشی، سرعت و روش مورد استفاده تعداد ساعت های دوره و مراحل استرداد شهریه

مربی های با تجربه بر طبق شرایط و استانداردهای ICIB تدریس می کنند.

روش هایی که اولیا و یا پدر و یا مادر شما یا ناظر شما در دوره اموزشی تان نظارت می کند.

وسایل مورد تمرین باید مطمئن و امن باشند برای دوره استفاده آموزشی.

حداقل 16 ساعت تئوری، 12 ساعت کلاس عملی، 4 ساعت اضافه برای دستورالعمل ها

فعال بودن در حین دوره آموزشی در کلاس

پیشرفت شما در اواسط دوره آموزشی ارزیابی می شود در پایان دوره از لیست کنترل استانداردهای مربوطه استفاده می شود.

مربوط بودن مطالب به هم، چیزهایی که به صورت تئوری و عملی یاد گرفته اید
برای اطلاعات بیشتر و پیدا کردن دوره آموزشی قابل قبول می توانید آدرس زیر را هم چک کنید:
WWW.ICBC.COM

جریمه ها:

زمانیکه یاد می گیرند رانندگی کنید باید از قوانین راهنمایی پیروی کنید. همانطوریکه می دانید در رانندگی چندین محدودیت دارید. اگر از هر کدام پیروی نکنید مطمئنا باید جریمه شوید و جریمه و اهم پرداخت کنید.

ممکن است که از رانندگی کردن ممنوع شوید اگر 4 یا بیشتر از آن جریمه شوید. یا اینکه کلا از محدودیتها و قوانین مربوطه صرفنظر کنید ( مثل اینکه مسافر اضافه سوار کنید) یا اینکه سرعت غیر مجاز داشته باشید اگر قبل از رانندگی مواد مخدر یا الکل استفاده کرده باشید به مدت یکماه از رانندگی محروم می شوید و اگر این موضوع قبلا هم برای شما اتفاق افتاده باشد مثلا بار 2 یا 5 باشد رانندگی به مدت یکسال محروم می شوید.

اگر به طور کلی محروم شده باشید باید در ادامه آن جبران کنید قبل از اینکه به مرحله بعدی دریافت گواهینامه برسید. بطور مثلا اگر در مرحله آموزشی 4 ماه از رانندگی محروم شوید باید این 4 ماه را به دوران آموزشی تان اضافه کنید و آن را به نحوی جبران کنید.

خیابان که گواهینامه تان را دریافت می کنید
گواهینامه پیشرفته کامل رانندگان:
زمانیکه امتحان جاده کلاس 5 را گذاراندید. برای شما گواهینامه کلاس 5 صادر می شود. مرحله مبتدی- حداقل 18 ماه
محدودیت های مرحله رانندگی مبتدی:

مقدار الکل خون باید صفر باشد

علامت N راننده مبتدی باید نشان داده شود. مرحله آموزشی- حداقل 6 ماه( می توانید به 3 ماه تقلیل پیدا کند توسط راننده آموزشی)
رانندگان – تعلیم دیدگان ( مرحله محدودیتها)

مقدار الکل خون باید صفر باشد

علامت ما ( یادگیرنده ) باید نشان داده شود.

فقط 2 سرنشین حق نشستن دارند یکی از آنها باید ناظر شما باشد

می توانید فقط بین 5 صبح تا نصف شب رانندگی کنید.

ناظر شما باید بیش از 19 سال داشته باشد و دارای گواهینامه کامل رانندگی باشد باید در صندلی کنار شما بنشیند. ماشین

موتورسواران:
زمانیکه امتحان جاده کلاس 6 را گذراندید بای شما گواهینامه کلاس 6 موتورسوار صادر می شود. محدودیت های مرحله موتور سواران مبتدی:

مقدار الکل خون باید صفر باشد.

علامت Nراننده مبتدی باید نشان داده شود. موتورسواران- یادگیرندگان ( مرحله محدودیتها)

مقدار الکل خون باید صفر باشد

علامت L باید نشان داده شود

سرنشیان دیگری در این بخش وجود ندارند

فقط در ساعات روشن روز حق راندن دارند

فرد بالغی که گواهینامه معتبر موتورسواری را دارد باید رانندگی شما را حداقل برای 30 روز در نظر بگیرد

نباید بیش از 60 کیلومتر در ساعت برانید.تا زمانیکه تست مهارت های موتور را با موفقیت بگذرانید.

در بزرگراههای ذکر شده قبل از دریافت گواهینامه رانندگی نکنید. موتورسوار

کمی از رانندگان که داروهای بدون نسخه مصرفه می کنند از تاثیر آن خرسند می شوند

با وجود اینکه اکثر مردم به سلامتی خود توجه می کنند و می دانیم که ناسالم بودن نقش مهمی در تصادفات دارد، گاهی اوقات با بی توجهی به بیماری های به ظاهر معمولی، مثل سردرد، خستگی و دل درد، رانندگی می کنیم مثلا کسانی که آلرژی دارند می توانند با هر عطسه برای مدت کمی دید خود تا فواصل قابل توجهی از دست بدهند و اگر 10 عطسه بزنند به اندازه نصف مایل را در سرعت 75 کیلومتر در ساعت از دست می دهند اگر خودتان آلرژی ندارید بدانید ممکن است راننده پشت و یا جلویی شما آلرژِی داشته باشد.

در صورت لزوم از فرد دیگری بخواهید شما را به مقصد برساند

موارد ساده ای است که اگر راننده آلرژی بدی دارد بهتر است آنها را رعایت کند:

پنجره ها را بسته نگه دارید و از ورود گرد و غبار و گرده درختان به داخل ماشین جلوگیری کنید

اکثر ماشین های مدرن این ورزها فیلتر مخصوص دارند

از همه مهمتر مطمئن باشید که داروهای مخصوص آلرژی را که پزشک برای شما تجویز کرده استفاده کنید لازم بذکر است دارو نباید خواب آور باشد.
لذت موتور سواری و صرفه جویی در وقت باعث شده است که خیلی ها به موتور سواری روبیاورند:
ولی موتور سواران با خطرات بسیاری از جمله دیده نشدن توسط خودروها مواجهند. این مشکل اکثرا در تقاطع ها پیش می آید جملاتی مثل اینکه « ببخشید شما را ندیدم» آخرین جملاتی است که یک موتور سوار قبل از سوار شدن به آمبولانس می شوند. راه های دیگری است که راننده می تواند انجام دهد که عبور موتور سوار را آسان کند اگر در ترافیک هستید مرتبا اینها را چک کنید که بتوانید موتور سواران را ببینید اگر می بینید موتور سواری از لابلای ماشین های ایستاده می خواهد عبور کند با احتیاط به او راه بدهید.

با آهسته کنار کشیدن و نگاه به اینه ها می توانید از بوجود آمدن ترافیک به خاطر موتورسیکلت سواران جلوگیری کنید.

هیچ وقت وسوسه نشوید که به خاطر عصبانی بودن از ترافیک راه رسید یک موتور سوار را ببندید این کار کمکی به شما نمی کند.

ترمز ملایم کردن را همه رانندگان باید بلد باشند.

مجسم کنید در ماشینی هستید که راننده به طور اورژانسی ترمز می کند چون می بینیم کسانی که خیلی دیر و تند ترمز می گیرند جای ترمز آنها روی آسفالت قابل رویت است کلید ترمز کردن به موقع را فراموش نکنید که شما را از مشکل نجات می دهد روی ترمز کردن دیر حساب نکنید راه خوب ترمز کردن این است که می خواهید هر لحظه ماشین را به آرامی نگه دارید بدون اینکه مسافر شما متوجه شود

با فشار دادن آهسته روی پدال ترمز به فاصله درست می توانید ماشین را در جای دلخواه نگه دارید بدون اینکه صدای ترمزها در بیابند

ترمز کردن باید با استفاده و تنها با پدال باشد

ترمز ملایم به ماشین های پشت شما اجازه می دهد که سرعت خود را کم کنند و از خطر تصادف از پشت به ماشین شما جلوگیری شود

با ترمز کردن چراغ ترمز شما روشن می شود با وجود چراغ های دیگر روشن شدن چراغ ترمز شما به ماشین های دیگر خبر از وضعیت شما می دهد
تمامی ماشین ها در صندلی عقب باید کمربند ایمنی داشته باشند و تمامی والدین برای حمل و نقل کودکان خود باید از صندلی بچه استفاده کنند یا کمربندهای عقب را برای آنها تنظیم کنند.
حتی اگر بچه شما قد بلندتر از 30/1 سانتی را دارد باز هم باید برای او کمربند را تنظیم کنید زیرا ممکن است بچه های دیگری را سوار کنید.

اگر بچه دیگری را سوار ماشین می کنید که قد او زیر 30/1 سانتی است از والدین او بخواهید که صندلی مخصوص آن بچه را به شما قرض بدهند

بچه ها در صندلی خود راحت می نشینند

وقتی صندلی بچه را می گذارید مطمئن باشید به طور صحیح از آن استفاده می کند و قبل از حرکت کمربند ایمنی به درستی بسته باشد

تحقیقات نشان می دهد خوردن در حال رانندگی خطرناک تر از با موبایل حرف زدن است

همه رانندگان می دانند که با موبایل حرف زدن خطر دارد ولی در مورد خوردن یک سیب؟

دانشگاه پرونر یک تست انجام داد از 26 نفر یکبار در حال خوردن و دیگری در حال عادی تست رانندگی گرفت و نشان داد که خوردن در حین رانندگی خیلی خطرناک تر از صحبت کردن با موبایل است.

نوشیدنی های گرم حین رانندگی بسیار خطرناک می باشند چون باعث سوختگی راننده و بدنبال آن تصادف حادث می گردد

بهترین وضعیت این است که حین رانندگی نه بخورید و نه بنوشید و در سفرهای طولانی هر دو ساعت یکبار ایستاده توقف کرده استراحت نموده و تغذیه خود را میل نمایید

رانندگی در برف:

مطمئن باشید که خودروی شما به اندازه کافی بنزین و سوخت دارد و پارو در صندوق عقب داشته باشید برای اطمینان بیشتر به همراه خود لباس گرم و یک فلاسک آب گرم داشته باشید.

به همراه داشتن موبایل به ویژه درهوای نامساعد بسیار مفید می باشد.

موبایل خیلی بدرد می خورد خصوصا در هوای بد، اگر مسافرت شما بیش از حد طول کشید در اثر برف سعی نکنید آن را با سرعت زیاد جبران کنید ماشین را کنار بزنید و به آشنایان خود دلیل تاخیرتان را اطلاع بدهید

در هوای بد عموما مسیرها لغزنده و خطر ساز می باشند از این رو دقت کافی را داشته باشید.

روی برف باید طوری رانندگی کنید که انگار روی تخم مرغ راه می روید. بدون آنکه آن را بشکنید. با دنده سنگین حرکت کنید تا امکان لیز خوردن را کاهش دهید

در چنین شرایطی فاصله خود را با دیگر خودروها افزایش دهید.

اولین بارانی که در طول سال می بارد باعث لغزندگی بسیار زیاد جاده می شود چون ترکیبی از روغن و لاستیک خشک بر جای مانده مانع از کار به موقع ترمزها می شود در ضمن در این گونه موارد دید بسیار کم شده و پتانسیل تصادفات بالا می رود در نظر داشته باشید که با باران تند مواجه شدید سرعت خود را کم کنید تا جایی که بتوانید واضح ببینید و فاصله طولی مناسب را حفظ نمایید.

در هوای گرم و خشک برف پاکن ها را عوض کنید این کار باعث می شود هم در زمستان راحت باشید و هم از باران ها و رگبارهای تابستانی در امان باشید.

خطوط سفید بلند و کوتاه:

گرچه این خطوط بسیار شبیه هم هستند ولی هر یک کاربه خصوصی انجام می دهند. از دید کلی زمانی که جاده ای دارای خطوط رنگی بسیاری است، دارای خطرات بالقوه فراوانی می باشد.

تفاوت میان خطوط بلند و کوتاه سفید:

خط سفید کوتاه مرز جاده را مشخص می کند و دیگری احتمال خطر را اعلام می نماید حال اگر دو خط سفید ممتد از وسط عبور کنند شما می توانید جهت سبقت از یک خودروی ثابت، دوچرخه اسب یا خودروهای مخصوص یا تعمیرات جاده عبور کنید.

هنگامی که یک خط سفید ممتد و یک خط سفید منقطع در طرف شما و یا طرف دیگر قرار دارد خطوط نزدیک به شما مهم است اگر ممتد باشد قانون بالا جاری است بعضی ها فراموش می کنند که خیابانی که دو خط سفید ممتد دارد پارک ممنوع می باشد.

بار دیگر وقتی به چهار راهی نزدیک می شوید که چراغ راهنمایی دارد از خود بپرسید چراغ سبز یعنی چه؟ اگر جواب می توانید بدهید « نصف جواب شما صحیح است» برای اینکه بتوانید از چراغ سبز عبور کنید باید اول مطمئن باشید که تقاطع باز است و مانعی ندارد.

چراغ زرد قبل از رسیدن به تقاطع به توقف کامل می باشد پس هیچ گاه با دیدن آن جهت عبور از تقاطع بر سرعت خود نیافزایید.

پیشنهاداتی برای رانندگان در مواقع سیل یا آب گرفتگی:

در چنین شرایطی، فقط در صورت اجباری بودن سفر، اقدام به رانندگی کنید.

رانندگان باید خیلی مواظب باشند زیرا میدان دید انها در این موارد بسیار محدود است

در صورتی که آب گرفتگی خیلی عمیق است راه دیگری برگزینید

اگر مجبورید در آب گرفتگی برانید از قسمت فوقانی جاده برانید

فاصله خود و دیگر رانندگان را زیاد نمایید

آهسته برانید زیرا سرعت برای دیگران خطر ایجاد می کند

اگر راه افتادید، به مسیر خود را با دنده یک در صورتی که خروجی را مشاهده نمی نمایید به سمت خاصی نرانید در هیچ شرایطی پا را از روی پدال گاز برندارید که در غیر این صورت آب به لوله اگزوز نفوذ می نماید

حین رانندگی در آب کمی گلاچ بگیرید

پس از خروج از آب گرفتگی ترمزها را خشک نمایید بهترین راه این است که چند بار ترمز را یواش بگیرید این مهم است که ترمز ها خشک و سالم باشند

خارج از آب گرفتگی مهم است که موتور روشن باشد که آب از لوله اگزوز خارج شود

رعایت قواعد و قوانین رانندگی:

اگر در تقاطعی به ترافیک یا بی حرکتی نزدیک می شوید اصول رانندگی را رعایت کنید سعی کنید تقاطع را مسدود ننمایید چند متر عقب تر نگه دارید تا اتومبیل هایی که می خواهند بپیچند فضای کافی داشته باشند.

یادمان باشد کمی گذشت و رعایت اصول در رانندگی الزامی است

گاهی رعایت اصول رانندگی حتی به معنای کنار کشیدن و راه دادن به دیگران می باشد سعی کنید گذشته داشته و به قوانین احترام بگذارید

سرعت:

دوربین های کنترل سرعت:

ما باید مراقب باشیم که از حداکثر سرعت تجاوز نکنیم. عدم توجه به این مسئله منجر به تصادف و جریمه می گردد.

مواظب رانندگانی باشید که ناگهانی و بدون توجه به پشت سر ترمز می کنند

حداقل دو ثانیه فاصله زمانی تا خودروی جلویی را به ویژه در ترافیک های سبک و اتوبان های خیس حفظ نمایید

به تابلوهای سرعت مجاز توجه کنید. این تابلوها معمولا در ورودی اتوبان ها نصب می شوند

اگر تابلویی نبود و یا شما مشکل داشتید، در جاده های شهری 50 کیلومتر در ساعت نرمال می باشد. این حد سرعت در جاده های دو لاینی هم صادق است.

توقف در کنار جاده:

در گزارش ها آمده است که رانندگان بین المللی بیشتر در معرض خستگی هستند.

توقف در کنار جاده اصولی دارد

خطوط شکسته جاده توجه شما را به ترافیک معطوف می سازد. در ضمن کار بسیار خطرناکی است که ناگهان سرعت خود را کم کرده و به حاشیه راه بروید

بوق زدن:

معمولا وقتی بوق زده می شود که بخواهیم به راننده جلویی بگوییم چراغ سبز شده است، یا ماشینی بی دلیل جلوی ما بپیچد، به طور کلی برای تصحیح کردن رانندگی دیگران بوق می زنند

فرصت شنیدن بوق را به دیگران بدهید و از بوق طوری استفاده کنید که گویی صدای شما می باشد

در حقیقت دلیل بوق زدن شما اعلام حضور شما به دیگران است

ایده آل این است که در هنگام نزدیک شدن به خطر بوق بزنید و بهترین موقع زمانی است که سرعت و مکان خود را نسبت به خطر تنظیم کرده اید

این عمل شما را به دیگران هشدار می دهد که منتظر عکس العمل درست آنها نسبت به خطر هستید و اگر عکس العملی نشان ندهند ممکن است شما فرصت کافی برای گریز از خطر را نداشته باشید.

به نظر می آید رانندگان تحت فشار می باشند و می بینیم کسانی که چراغ نارنجی را رد می کنند از چراغ قرمز نیز رد می شوند و با این عمل جان خود را به خطر می اندازند در هر حال به طور کلی 4 نفر در روز جان خودرا به خطر می اندازند و در هر ماه یک نفر جان خود را از دست می دهد.

متخصصین بر این باورند که در آخر هفته ها ما دو ساعت بیشتر می خوابیم به طور متوسط شب های کوتاهتر ما سبب خستگی و خواب آلودگی می شوند. کارشناسان بر این باورند که بین پنج تصادف در اتوبان ها یکی از انها به دلیل خستگی می باشد میزان رانندگانی که در مستی رانندگی می کنند از میزان موارد خواب آلودگی بیشتر است. مگر اینکه خود راننده به آن اقرارکند.

کمربند ایمنی:

کمربند ایمنی جان شما را در پی وقوع حوادث و تصادفات نجات می دهد و مانع از پرت شدن شما به بیرون از خودرو می شود وقتی خودرو با جسم سختی برخورد می کند و متوقف می شود افراد و اشیا داخل خودرو به دلیل اینرسی موجود در آنها همچنان با همان سرعت اولیه خودرو به جلو حرکت می کنند تا اینکه مانعی آنها را متوقف کند از این رو کمربند ایمنی بسته نباشد به بیرون پرت شدن افراد حتمی است

هنگام توقف با تغییر مسیر ناگهانی، اگر کودکان کمربند ایمنی نبسته باشند یا در صندلی مخصوص خود قرار نگرفته باشند کسی نمی تواند آنها را نگه دارد هنگام نصب صندلی مخصوص کودک سعی کنید تا حد اطمینان از محکم نصب شدن آن اطمینان حاصل کرده و در صورت امکان از سیستم ISO FIX استفاده کنید. برای نصب صندلی کودک روی صندلی خودرو زانو زده و وزن و سنگینی خود را روی آن انداخته و تا حد ممکن آن را به پشت صندلی اتومبیل هدایت کنید کمربند را تا جایی که ممکن است سفت کنید صندلی کودک نباید بیش از 5/2 سانتی متر امکان جابجایی داشته باشد.

پارک کردن در محل پارک خصوص معلولان ممنوع بوده و فقط در صورتی که دارای مجوز باشید یا فرد دارای مجوزی همراه تان باشد می توانید از این گونه محل ها برای پارک کردن استفاده کنید. مجوز را همواره پشت شیشه یا روی داشبورد قرار دهید.

رانندگی در مه و یخبندان:

مه: لایه نازکی از ابر است که روی سطح زمین قرار می گیرد و می تواند با کاهش میزان دید رانندگان، شرایط دشواری را برای ایشان ایجاد نماید.

یخ: وقتی دمای هوا به صفر و یا حتی به زیر صفر می رسد جاده های خیس، یخ زده می شوند مناطقی از جاده که در سایه یا روی پل قرار دارند زودتر از بقیه جاها یخ می زنند با دقت به جلو نگاه کنید و از سرعت خود بکاهید.

اگر آسفالت جاده سیاه رنگ و براق به نظر برسد مراقب باشید زیرا ممکن است جاده پوشیده از لایه نازکی از یخ معروف به یخ سیاه باشد به طور کلی هنگام زمستان رنگ آسفالت باید خاکستری مایل به سفید باشد اگر فکر می کنید یخ سیاه روی جاده نشسته است از سرعت خود بکاهید و با احتیاط رانندگی نمایید

پیش از شروع به حرکت و قرار گرفتن در مسیر جاده از وضعیت آب و هوا اطلاع کسب کنید اگر هنگام رانندگی هوا مه آلود شد به تدریج سرعت خود را کم کنید.

چراغ های اتومبیل را روشن نگه دارید

از نور پایین استفاده کنید در این شرایط قطرات آب نور را منعکس می کنند و کاهش دید را دی پی خواهند داشت

اگر چراغ مه شکن دارید علاوه بر نور پایین آنها رانیز روشن کنید این چراغ ها می توانند جان شما را نجات دهند

صبور باشید و از سبقت و تغییر لاین حرکت پرهیز کنید.

از علایم سطح جاده به عنوان راهنما استفاده کنید خطوط سطح جاده به خوبی لبه جاده و میانه راه را به شما نشان می دهند.

فاصله تان را با خودروی جلویی بیشتر کنید.

مراقب تابلوهای الکترونیکی هشدار دهنده باشید

تا حد ممکن مراقب جلو باشید

شیشه ها و آینه ها را تمیز کنید و از دستگاه بخار زدا و برف پاکن استفاده نمایید

اگر مه به قدری شدید است که نمی توانید به رانندگی ادامه دهید از جاده خارج شده و توقف نمایید و برای اینکه بتوانید دیگران را از حضور خود مطلع سازید فلاشرها را روشن سازید.

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • milad milad